dissabte, 14 de gener del 2017

Els marcs mentals, què són, com es creen i per què són tant importants?

Arran de la publicació del llibret "No pensis en un elefant" de George Lakoff, es va popularitzar el concepte marc mental, que aquí analitzarem. Així doncs, un marc mental no és altre que la suma d'una banda d'un conjunt d'expressions i de llenguatge (1), i de l'altra, de conceptes ideològics (2), que mitjançant la seva popularització constitueixen un espai ideològic que impregna, condiciona i influeix a una determinada societat. Fins aquí el concepte pot resultar entenedor, però per tal que es pugui construir amb èxit un determinat marc mental caldrà la confluència en un mateix moment dels següents condicionants, que s'hauran de trobar en la societat en qüestió.

En primer lloc, com hem vist, no en tenim suficient en un conjunt (nou o no) d'expressions (1), ni és suficient només una agrupació de conceptes ideològics (2), sinó que tots dos elements han de confluir, de manera que aquest conjunt d'expressions el que farà és popularitzar una determinada ideologia per tal que aquesta intenti esdevenir influent i majoritària en un determinat conjunt de persones o societat. Una determinada ideologia sense expressions no és capaç de popularitzar-se, i un conjunt d'expressions sense un pòsit ideològic al darrere no serà capaç, és clar, d'introduir un nou paradigma o marc per tal d'influir en una societat.

En segon lloc, la construcció dels marcs mentals combina elements de laboratori amb elements de canvi social estructural, o de canvi en les condicions de vida d'una determinada societat. Dit d'una altra manera, la composició d'un marc mental té un pòsit intel·lectual o acadèmic (que emmarca uns determinats trets ideològics i un conjunt d'expressions que els descriuen i potencien) (1), però que per tal que es popularitzi, necessita implementar-se en un moment de canvi social, que afavorirà la penetració d'aquests conceptes (2). Això fa que, de retruc, les oportunitats per canviar els marcs mentals en una determinada societat siguin escassos, i que només es puguin aprofitar els moments de crisi econòmica o social, o de canvi substancial en les condicions socio-polítiques d'una societat per tal de sembrar aquests productes intel·lectuals.

Fins aquí la definició de marc mental, però, quina importància té tot això? Com ens afecta i influeix un marc mental en una societat, en el sistema polític i en la seva presa de decisions? Pensem en el darrer canvi de marc mental en el cas català.

La darrera crisi econòmica, l'inici de la qual es sol situar amb la fallida de Lehman Brothers al 2008, va tenir uns efectes dràmatics en les condicions de vida de la població. La devaluació interna (en forma de reducció de salaris i poder adquisitiu), es va combinar amb una crisi bancària, que resultaria explosiva davant unes famílies amb un elevat deute privat, sovint protagonitzat per l'habitatge, que ara perdia el seu valor i amb ell, es disparava el deute de les famílies amb un sistema bancari prop de la fallida. L'exponent més clar d'aquesta tempesta perfecta el trobaríem en el sector, per tant, de l'habitatge, amb el creixement dels desnonaments per motius econòmics, tant de deute com de lloguer. Quelcom tant fonamental com l'habitatge passava a ser un maldecap per a les famílies, i amb ell, una modificació substancial de les seves condicions de vida.

A més a més, aquest moment econòmic social i polític coincidiria amb la eclosió de tot un corrent intel·lectual al voltant de l'anticapitalisme, l'antiglobalització, les teories del decreixement econòmic, etc... amb un el·laborat i nou discurs i expressions (apareixerien o re-apareixerien expressions com "emergència habitacional", "desnonament", "dret a l'habitatge") que de seguida es varen popularitzar amb una velocitat de vertigen. És així com confluirien totes dues condicions (moment de canvi social i polític i eclosió d'un conjunt ideològic i discursiu) que són necessàries per a la creació d'un marc mental.

I aquí rau la importància dels marcs mentals, en el sentit que quan es popularitzen, les seves expressions (gairebé sempre senzilles i populars) ens esdevenen tant familiars i intrínseques que ni ens n'adonem del pòsit ideològic que contenen i, amb elles, la influència en els valors i pensament d'aquella societat a la qual impregna aquest nou conjunt d'ideologia / discurs. De fet, és en aquesta fase en la que podrem determinar l'èxit d'un marc mental: quan s'ha fet tant popular que els que hi són dintre no en són conscients de com els hi influeix.