dissabte, 2 de juny de 2018

La democratització i la globalització del turisme: com afecta això a les destinacions i a la promoció turística online? (I)

El "big data" té infinitat d'aplicacions en l'àmbit turístic
Segurament l'àmbit econòmic en el qual el "Big Data" s'ha desenvolupat més és el turisme. Diàriament s'analitzen les transaccions fetes mitjançant targetes de crèdit dels estrangers per tal de calcular les despeses realitzades pels turistes, o els desplaçaments dels dispositius mòbils proporcionats per les operadores per tal d'analitzar els recorreguts i les rutes que fan els turistes, especialment a les grans ciutats, amb l'objectiu de gestionar els fluxos turístics i millorar la governança turística.

Però darrera d'aquesta façana dels grans números hi ha una revolució molt més senzilla, pràctica i aplicable a totes les destinacions turístiques, i no és altra que l'aplicació de les xarxes socials i la publicitat a les xarxes socials per tal de promocionar turísticament una destinació, un esdeveniment o una experiència. Eines útils, mesurables, eficaces i econòmiques aplicables també al poble més petit o a la jornada més reduïda que es pugui imaginar. D'això en parlarem en aquest conjunt d'articles.

Les campanyes publicitàries també s'estan "experiencitzant"
El primer que hem de tenir en compte quan parlem de turisme és que aquesta indústria ha mutat completament en els darrers 50 anys: des de la concepció del turisme motivat per la exploració de meitat del segle XX fins al turisme basat en les sensacions, les experiències i els sentits del segle XXI. I és que en un món on el turisme s'ha democratitzat (tothom hi té accés amb independència de la seva situació socioeconòmica) i universalitzat (tothom pot fer turisme a qualsevol racó del món), els valors que motiven el turisme també s'han transformat completament i amb ell, els vectors que ens porten, ja no tant a moure'ns (això ho fem cada dia), sinó que ens porten sobretot a gaudir d'experiències.

És en aquest sentit que les xarxes socials tenen un paper clau, en tant en quant són eines que ens permeten projectar sensacions i experiències vinculades amb una destinació turística, tant pel que fa al format (consumim xarxes socials en bona part perquè busquem la nostra "ració" diària d'experiències, sensacions i sorpreses), però també en el contingut (mitjançant fotografies i vídeos que ens transporten a noves sensacions).

En conseqüència doncs, si som gestors de les xarxes socials d'una destinació turística haurem de prioritzar-hi els continguts i el formats que ens permetin destacar per damunt de tot les experiències, les sensacions i el què fer-hi per sobre d'on fer-ho, perquè insisteixo, en un món globalitzat on ja no hi ha barreres per a la mobilitat, els vectors que ens porten a triar una o altra destinació turística ja no són tant on anar, sinó què fer.

Això requerirà també una major complicitat, treball conjunt, creativitat i sinèrgies de tots els sectors econòmics i cívics vinculats al turisme, en el sentit que primaran els elements soft (sensacions) respecte els elements hard (infraestructures, que ja es donaran per suposats), però que al mateix temps dóna noves oportunitats per tal que sectors fins ara allunyats dels beneficis del turisme en puguin ser ara els protagonistes: des de les expressions culturals més "minoritàries", fins a noves experiències gastronòmiques, propostes cíviques, vinculades amb el voluntariat, l'artesania, etc. Per tant, la transformació del sector turístic i la seva globalització ha de ser vista com una gran oportunitat per tal de sumar-hi més actors, sovint aliens als circuits i oportunitats que genera el turisme i, en conseqüència, posar en valor aquestes noves experiències, especialment en el món digital.