dilluns, 27 d’agost del 2018

Pot una ciutat petita o mitjana atreure el rodatge de pel·lícules, espots, clips, etc? L'exemple de Calella

Calella té la millor estratègia de promoció cinematogràfica possible.
Un dels àmbits més codiciats pel que fa a la promoció turística, econòmica i cultural d'una destinació turística és el rodatge de tota mena d'audiovisuals. I és que a qui no li agradaria que la seva ciutat o territori sigui l'escena d'un videoclip internacional, d'un espot d'una gran marca, o fins i tot d'una pel·lícula? És un somni oi? Això pensen molts alcaldes i responsables de destinacions turístiques, que ho veuen tant fantàstic... com impossible d'aconseguir... I és que quina gran productora de cinema es fixarà en la nostra petita ciutat o destinació turística? És impossible que puguem atreure a les nostres places el rodatge de produccions internacionals... o no? Avui parlarem d'un exemple proper que desmenteix tot això: La Calella Film Office.

Calella és una ciutat petita (18.317 habitants) al bell mig del Maresme. Ubicada a 50 km de la totpoderosa Barcelona, hom podria pensar que es tracta d'una ciutat costanera turística més, com tantes n'hi ha al llarg de la geografia catalana i, en conseqüència, impossible que pugui atreure les produccions audiovisuals.

Els ambaixadors són claus per a la promoció de la Film Office.
Ben al contrari, Calella disposa de l'estratègia de promoció i aterratge (acompanyament) més completa de Catalunya i de bona part de l'Estat Espanyol... gràcies a una estratègia basada en 3 eixos: l'aposta de la ciutat pels ambaixadors de la Calella Film Office (1), el Calella Film Festival (2) i el més important de tots: la seva filosofia tant peculiar com efectiva (3).

Aturem-nos en aquest darrer punt. Només cal un ràpid repàs pels vídeos de promoció de la Film Office per entendre que aquí s'aposta per una concepció totalment diferent a la d'altres oficines de promoció cinematogràfica. I és que mentre arreu s'intenten atreure el rodatge i producció d'audiovisuals que tinguin com a escenari físic i de relat la destinació turística en concret (convertir la destinació turística en un actor més d'un espot o d'una pel·lícula), aquí el què es busca és precisament l'inrevés: aprofitar les múltiples localitzacions de Calella (rodatge físic) per tal que puguin semblar o evocar l'espai buscat o ambientat d'aquella producció sigui on sigui. O el què és el mateix, a Calella busquen que s'hi filmin projectes audiovisuals en els diferents espais emblemàtics de la ciutat (1) però no amb l'objectiu impossible que la ciutat mateixa sigui un actor (no diguem ja protagonista) d'aquella producció, característica que esdevé el principal error que cometen la majoria de Film Office de ciutats fora de les grans destinacions turístiques internacionals.

De fet, les iniciatives que porten a terme la majoria de Film Office d'arreu (quan n'hi ha) fracassen per això: perquè no només busquen el rodatge (físic) en la seva destinació, sinó que a més, només cerquen el rodatge de produccions on les quals aquella destinació o ciutat en sigui, a sobre, un actor principal (quan no el protagonista). O el què és el mateix, no busquen convertir la destinació turística en un plató, sinó en una co-productora de l'audiovisual, fet que gairebé sempre és impossible d'aconseguir.

Promocionar espais concrets sense pretendre ser protagonista.
Davant d'això, a Calella s'han posat com a objectiu mostrar com capelles, balcons, places, establiments comercials, etc., poden ser un plató igual d'efectiu per desenvolupar les seves històries, però d'una manera més senzilla (i sempre acompanyada i tutelada), econòmica i fàcil que en altres destinacions... de forma similar a com es podrien atreure indústries per a establir-s'hi en un determinat polígon industrial, per exemple. Una filosofia tant senzilla com innovadora i útil.

I finalment, el que cal és un element bàsic, potser absurd, però sense el qual no funcionen les estratègies de promoció turística. Creure i no deixar de creure mai en el producte que es vol vendre. És la primera (i més important) norma de tota acció comercial, i això a Calella ho tenen clar, com demostren, entre molts altres, amb aquest espot.