dimecres, 14 de març de 2007

Eleccions youtube

En el seu llibre “Comunicación política, internet y campañas electorales”, Javier del Rey Morató qualifica les eleccions legislatives (conegudes com a mid-term elections) als Estats Units al 2006, d’eleccions youtube. I és que aquestes, varen ser les primeres eleccions en el que l’hemeroteca, element fonamental dels espots polítics d’allà, ha esdevingut una eina massiva i sobretot, impactant i creïble per al electorat.
Als Estats Units, degut entre molts altres motius al perfil dels candidats i el seu currículum, sempre ha segut un element fonamental per a tot espot negatiu l’ús d’hemeroteques, registres de sessions a les cambres legislatives, etc, per tal de demostrar les contradiccions d’abans i ara. Es tracta per tant de buscar als arxius els diferents posicionaments dels candidats sobre multitud de temes, però especialment aquells més polèmics o que més mal poden causar, com ara l’abort, els drets dels homosexuals, el terrorisme i l’intervenció militar al estranger, etc. Aquesta feina de recerca, fins ara es plasmava amb notícies als diaris, o bé extractes de discursos, tot plegat molt poc atractiu visualment per al teleespectador. L’impacte que pugui tenir un retall d’un diari passat, d’una notícia o d’un discurs a un espot i el posterior contrast amb el posicionament actual serà sempre escàs, ja que la sensació de possible manipulació del retall o la poca emotivitat i credibilitat de la notícia limitarà molt l’impacte de la contradicció, encara que aquesta sigui alarmant.
Davant aquesta eina, utilitzada des de fa més de 20 anys als espots (sobretot en televisió), ha esdevingut una total revolució: youtube. De manera més precisa, la difusió massiva del vídeo a través d’internet permet la localització i reproducció instantània de discursos, debats, entrevistes, etc, passades que es poden, com no, contrastar amb els posicionaments actuals. Vet aquí un motiu de terror per a la majoria de candidats. Avui resulta molt fàcil (als EEUU, és clar), mostrar amb un espot de 30 segons un discurs d’un candidat a favor i en contra del avort alhora, o de la pena de mort, o de tants i tants altres temes que puguin figurar a l’agenda d’aquells comicis. I ara sí, aquests tipus d’anuncis generen un gran impacte.
L’ús del vídeo com a eina electoral i en definitiva, de l’hemeroteca online, és un més dels elements de la revolució tecnològica (en tant que plataforma) i de la societat de la informació (en tant que les relacions entre els individus) que estem vivint a casa nostra, per bé que amb una intensitat encara reduïda.
Les TIC han permès una nova manera d’interactuar entre nosaltres, tant a nivell individual com agregat, tant a nivell personal com empresarial. La conseqüència de tot això és el que coneixem com a societat de la informació, que encara s’està configurant, i que canviarà del tot la manera com ens relacionem amb tots i cadascun dels elements que formen el nostre entorn.
Publica un comentari a l'entrada