diumenge, 15 de febrer de 2015

Si ja estàs al govern, no cal fer campanya (i II). La importància de la captació i gestió de dades.

Tal i com descrivia a l'anterior article, una campanya electoral té fonamentalment dues fases: el convenciment, que dura fins a les 3-6 setmanes prèvies a la data de les eleccions (1), i la mobilització, que aborda les darreres setmanes de campanya (2). Això explica, per exemple per a què serveixen els cartells electoral o la inundacció de publicitat a les darreres setmanes de campanya: no per convèncer, sinó per mobilitzar (fer que efectivament aquella gent que ja té decidit votar-nos, ho faci). Però hi ha un aspecte tant important com pèssimament abordat a la gran majoria de campanyes europees, i que tant bé solen tenir en compte les campanyes anglosaxones: la captació, gestió i explotació de les dades en el sí d'una campanya.

Les entitats fan sí han prioritzat la captació i gestió de dades
I és que encara que no tinguem sistematitzat un procés de captació de dades (nom, adreça, dades de contacte, etc.) dels votants / simpatitzants que hem recollit al llarg d'una campanya, de ben segur que tot procés electoral haurà servit per captar algunes dades d'alguns electors o voluntaris. Dades que gairebé sempre, abandonem tant bon punt han transcorregut les eleccions, i més encara si hem aconseguit guanyar-les. Aquest és un altre dels motius pels quals, no només cal fer campanya també si s'està al govern, sinó que cal fer campanya sempre, perquè no podem (si volem optimitzar els nostres recursos) deixar d'explotar les dades (i amb elles, els voluntaris i votants) que hem anat recollint al llarg de tot el procés electoral.

Tota campanya ha de tenir una estratègia de captació de dades, que ens permeti conèixer (1), establir una relació (2), i explotar (3) als votants i voluntaris que hem anat aconseguint, tant sigui físicament (paradetes, visites, porta a porta...) com virtualment (web i xarxes socials). Això ens permet no només fer una diagnosi útil sobre la campanya sinó, i sobretot, incrementar l'exèrcit de voluntaris amb el qual comptem.

Lamentablement aquí no existeix la captació de dades via SMS
Això és tant fàcil com posar un full a mode de formulari a cada cadira en un míting, a cada paradeta o a cada porta a porta o visita que fem... i el mateix, és clar, en el món digital, on la tecnologia en ho posa més fàcil encara gràcies als sistemes de subscripció via xarxes socials. És a dir, les eines (gratuïtes) que ens permeten subscriure'ns (posem per cas, a la web d'un candidat o partit), mitjançant el nostre compte de twitter o facebook, facilitant més encara, la subscripció, al no tenir ni tant sols que omplir un formulari. Un cop més, no es tracta de diners, sinó de posar-hi estratègia.

Gestionar després aquestes dades serà senzill. Això ens permetrà crear des d'una llista de distribució de correu electrònic, o de Whatsapp, que podrem, a més, segmentar per edat, o barri de la ciutat. Amb això, el que fem és accelerar i millorar el rendiment de la campanya, al aportar-hi nous voluntaris que, sovint, solen estar més mobilitzats que no pas els voluntaris pre-existents.

En definitiva, només amb una bona estratègia de captació de dades de voluntaris i votants, podrem maximitzar el rendiment tant de la nostra feina de convenciment (nous votants), com de mobilització (nous voluntaris) i, així, apropar-nos al nostre objectiu: guanyar les eleccions (o revalidar-les, si ja som al govern).
Publica un comentari a l'entrada