dissabte, 13 de febrer del 2021

El lobbisme i el cas aplicat sobre les Terres de l'Ebre

Ahir divendres vaig tenir el goig de poder participar en el programa 'El Mirador', de Canal Terres de l'Ebre, en una entrevista sobre el lobbisme i la necessitat que les Terres de l'Ebre i tota la Catalunya Sud recuperin poder polític, econòmic, social i cultural, i les estratègies per fer-ho possible.

Podeu recuperar-ho en aquest enllaç, i on m'agradaria destacar tres aspectes:

En primer lloc, el lobbisme no és sinó l'organització (1) d'uns interessos concrets, legítims o no (2), per tal de dur-los a terme (3) i, en el cas del lobbisme aplicat a les regions perifèriques, això es concreta mitjançant l'accés, influència i participació en els òrgans i espais de decisió sobre els interessos que es volen defensar.

És a dir, i en segon lloc, no es tracta tant d'agitar en el territori on hi ha els interessos a defensar, sinó influir allà on es prenen les decisions al respecte.

I finalment, el lobbisme territorial no és només polític, sinó que la influència es pot exercir (i sovint de forma millor) en l'àmbit econòmic, social, cultural, etc.