dilluns, 4 de juny de 2018

I què si "internet" ho sap tot de nosaltres? Un exemple dels potencials riscos de cedir les nostres dades a tercers.

Primer que tot us he de confessar que em sento totalment identificat amb aquesta frase: I què si les empreses matrius de xarxes socials, del correu electrònic, o APPs ho saben tot de mi? No tinc (gairebé) res a amagar, i si tenen la meva informació, és per tal d'oferir-me productes (gairebé sempre publicitat) a mida, i per tant, millor! Avui però vull comentar aquí un exemple d'un potencial possible mal ús de les nostres dades cedides a tercers.

Un dels principals riscos que cometem quan cedim informació de la nostra quotidianeitat, és que en el fons estem fent públic el nostre patró de conducta, de comportament, hàbits (bons i dolents), etc... I si hi ha un sector que precisament necessita de les nostres dades aquest és, el sector de les assegurances. No en som conscients de fins a quin punt.

La combinació entre selecció adversa i cessió de dades particulars és explosiva
Abans però fem un pas enrere. Us heu parat a pensar mai per què és obligatori que tots els vehicles disposin d'una assegurança? Molt fàcil, perquè si les assegurances (d'accidents, s'entén) no fossin obligatòries, només els conductors amb més possibilitats de tenir un accident comprarien una assegurança (1) i ho fan a companyies asseguradores que no tenen cap manera possible (fins ara) de saber a quin perfil de conductor li estan venent aquest servei (2). Això és el que en economia s'anomena un problema de selecció adversa, és a dir, quan la informació sobre un bé o servei és tant assimètrica (nosaltres sabem quin és el nostre perfil de conductor però l'asseguradora ho ignora completament) que no permet una relació econòmica beneficiosa entre ambdós agents econòmics, en conseqüència, no es podrà establir correctament el preu i, per tant, fallarà l'economia de mercat en aquest cas.

No som conscients del que s'amaga d'aquestes aparentment innocents APPs
Aquest important problema de selecció adversa es pot abordar bàsicament des de dues perspectives: o bé obligant a que tothom contracti una assegurança (així es dissol el problema de la informació assimètrica) o bé, i aqui està el nucli de la qüestió, reduïnt la assimetricitat de la informació entre tots dos agents (el client i l'asseguradora). I això és precisament el que fan algunes APPs mòbils: proporcionen dades del nostre comportament i patrons sobre la nostra conducció a asseguradores per tal que aquestes tinguin més informació sobre nosaltres i, en conseqüència, variar-nos (a l'alça o a la baixa) el preu de l'assegurança del nostre vehicle. El lector segurament serà més conscient ara del potencial maligne de la cessió de les nostres dades.

O a l'inrevés: increments de preus per als conductors amb més risc
Un exemple són les APPs "Drivies" i "DriveSmart" les quals, sota una pàtina d'innocent informació, (fins i tot motivant a una competició per veure amb els nostres amics qui és millor conductor) ajuda a la conducció, informació sobre radars, descomptes a gasolineres, etc, el que fan és (amb el nostre permís) recaptar tones d'informació sobre la nostra conducció: velocitat, recorreguts, freqüència, comportament, frenades, horaris, ... informació que representa el somni humit de tota asseguradora oi? I tot això sense que en siguem conscients, fins al dia que ens toqui renovar l'assegurança del vehicle, és clar.

I per acabar em pregunto... quan trigaran les asseguradores mèdiques a crear APPs per tal de "fomentar" la nostra salut i... de passada, tenir tota mena d'informació sobre nosaltres per tal d'oferir-nos un preu més ventatjos per a l'assegurança o la mútua mèdica? Un nou exemple de que si hi ha un sector on la cessió d'informació pot ser un gran risc aquest és, precisament, el de les asseguradores.