diumenge, 15 de juliol del 2018

A Barcelona, Internet i el mòbil ja han desbancat a la TV com a principal mitjà de comunicació

Taxa de penetració dels diferents mitjans, per sexe i edat.
Aquest cap de setmana es feia públic per part de l'Ajuntament de Barcelona, l'Enquesta d’Hàbits Informatius 2017, un interessantíssim estudi que posa llum a la transició entre pantalles (de televisió a mòbil) que estem duent a terme els ciutadans / consumidors, i sobre els quals hem de fer virar les estratègies de comunicació d'empreses, institucions, candidats, etc. D'entrada aquest estudi (fet a finals de 2017) ens mostra com a la ciutat de Barcelona, internet ja supera a la televisió com a mitjà de comunicació amb més audiència (amb una taxa de penetració del 85,7%, enfront el 81,9% de la TV). Això encara es veu més clarament per edats, on la taxa de penetració d'internet és gairebé 30 punts superior a la TV entre els 16 i 54 anys, i només a partir dels 65 anys, la TV supera com a mitjà a internet, això sí, de golejada (52 vs 95,9% de taxa de penetració). Al mateix temps, no hi ha diferències rellevants per raó de sexe, però sí per raó de nacionalitat. És aquí on destaca que mentre els ciutadans amb nacionalitat espanyola consumeixen lleugerament més TV que internet (85,4% vs. 83,7%), els residents a la resta de països de la UE utilitzen moltíssim més internet que la TV (96,8% vs. 53,6%) i també els residents fora de la UE (94,0% vs. 72,3%). L'estudi també reflexa la fortalesa de la premsa, especialment enfront de la ràdio, però avui ens centrarem en la comparació de la TV vs. internet. O pel que fa al consum d'hores, on es dediquen en dies feiners, 2,3h al dia en consum d'internet, enfront les 2,2h diàries en el consum de TV.

Taxa de penetració per raó de vot i ideologia.
Per recordatori de vot, internet supera en taxa de penetració a la TV per als votants de BCOMÚ (90,5% vs. 85,6%), CS (97,7% vs. 91,7%), ERC (91,9% vs. 88,7%) i la CUP (98,3% vs. 77,5%). En canvi, entre els qui recorden haver votat CIU, la taxa de penetració de la TV comparat amb internet és més alta (92,2% vs. 81,3%), així com per als votants del PSC (94,7% vs. 77,5%) i el PP (85,9% vs. 72,0%). O el què és el mateix, els votants del PSC i del PP són, de llarg, els qui menys internet consumeixen del panorama barceloní. En línia amb això, internet supera per 10 punts la taxa de penetració a la TV entre els votants d'esquerres, per 8 punts entre els votants de centre, i perd per gairebé 1 punt entre els votants que es qualifiquen de dretes.

De fet, si analitzem l'evolució en el període 2013-17, veurem com tant la premsa (de 45,6% a 55,6%), com la ràdio (de 38,2% a 39,1%) com internet (de 66,7% a 85,7%) han crescut en nivell de penetració, excepte la TV, que s'ha estancat en el 81,9%. Serveix per explicar això també el fet que la taxa de penetració d'internet a les llars barcelonines és d'un espectacular 89,9%, 2 punts per sobre de la mitjana de la UE, i 6 punts per sobre de la mitjana de Catalunya (per cert, gairebé no hi ha diferències entre la taxa de penetració d'internet a Espanya i a Catalunya).

El mòbil ha desbancat a l'ordinador com a porta d'internet a les llars.
Si mirem per dispositius des d'on s'efectua la connexió a la xarxa, observem que en el període 2013 (clar) - 2017 (fosc), el mòbil ha robat al PC el predomini de l'ús de la xarxa, juntament amb les tauletes. Tant és així que no només internet té una taxa de penetració superior a la de la TV a Barcelona, sinó que el telèfon mòbil també és més utilitzat que la TV entre les barcelonines i els barcelonins. Una conclusió tant important que no podem deixar passar i que ens hauria de dur a qüestionar-nos tota estratègia de comunicació adreçada per a la gent de la capital de Catalunya. 

Per horaris, els moments de màxim consum de la xarxa són pel matí (de 06 a 12h), i al vespre (de 19 a 22h).

En l'àmbit de les xarxes socials, un cop més la reina és Whatsapp, on el 92,6% dels barcelonins utilitza Whatsapp cada dia. O el què és el mateix, només el 4,6% de ciutadans de Barcelona NO té Whatsapp. De fet, el nivell d'ús del correu electrònic és gairebé 20 punts inferior al del Whatsapp. Això és especialment paradoxal perquè... quantes empreses, institucions o candidats SÍ tenen newsletter però, en canvi, NO tenen estratègia a Whatsapp?

L'ordre d'ús de les xarxes socials és el mateix que a Catalunya.
I pel que fa a la resta de xarxes socials més convencionals, un cop més la guanyadora és Facebook, que si bé ha reduit la seva popularitat en el període 2013-17 en 8 punts, bona part d'aquesta audiència ha anat a parar a Instagram (de la seva propietat), mentre que un cop més i en contra de les creences, Twitter té una taxa de penetració inferior a Instagram a la ciutat de Barcelona, mentre que Youtube i LinkedIn gairebé empaten.

Finalment, a l'hora d'informar-se sobre la ciutat de Barcelona, el 64,9% de barcelonines i barcelonins ho fan mitjançant els mitjans de comunicació generals, i aquí, un cop més, el sub-sector internet és el predominant, amb un 55,8%.

En resum doncs, a Barcelona, no només internet sinó que també el telèfon mòbil ha superat a la TV tant pel que fa a nivell de penetració com pel que fa al consum diari, Whatsapp s'ha convertit en la principal eina social de totes les barcelonines i barcelonins, i les principals xarxes socials tradicionals són, un cop més, Facebook i Instagram. Unes dades demolidores que ens haurien de portar a la reflexió sobre les estratègies de comunicació a la ciutat de Barcelona.