dimecres, 26 d’octubre de 2005

El futur de l'aeroport de Sabadell

Aquests dies, l'actualitat de la crònica de successos, ens porta tràgicament a haver de parlar de l'aeroport-aeròdrom de Sabadell, del seu futur i de la seva viabilitat.


La mort dilluns, dels quatre tripulants d'una avioneta a Sant Quirze, posa de relleu les problemàtiques que sempre han vingut relacionades amb l'instal·lació, ara tràgicament accentuades.

Tot això perquè l'aeroport de Sabadell s'ha convertit en una instal·lació extremadament dinàmica (3.410 operacions el mes passat), dedicada bàsicament a les activitats d'oci i formació de pilots. Però també esdevé un pol d'atracció i dinamitzador, no només de l'economia del Vallès occidental, sinó del país, amb la creació del futur polígon industrial de l'aeronàutica de Catalunya al Garraf, el fort creixement de l'Aeroport del Prat (que cada cop té menys espai lliure per al transport de mercaderies), així com el creixement dels ports catalans, especialment el de Barcelona.

L'aeroport de Sabadell doncs, és una infraestructura què necessitem, que no podem deixar perdre. Ara bé, la necessitem a Sabadell? Això ja es més discutible.

Els poders públics, en la Catalunya del segle XXI han de vetllar per poder fer compatible, es més, concurrent, els interessos i les necessitats de la ciutadania per una banda, i de les infraestructures o de l'economia per una altra. Així doncs, el Vallès està sent un pol de creixement econòmic i demogràfic de primer ordre a Catalunya, però quan es va construir l'embrió del què actualment és l'aeroport (cap als anys 1925-27), en res s'hi assemblava aquella realitat a la que tenim actualment.
Han canviat doncs les nostres ciutats, han canviat la gent que hi viu i finalment, han canviat les activitats econòmiques que s'hi fan.

Ens cal doncs, obrir el procés per tal d'aconseguir un gran acord amb tots els municipis, ciutadania i administracions implicades per tal de decidir si aquesta peça clau de la Catalunya del futur, aquesta infraestructura que de cap manera podem deixar perdre, cal que continuï o no a Sabadell.
Publica un comentari a l'entrada