diumenge, 1 de febrer de 2009

Catalunya compleix el protocol de Kyoto?

El darrer informe disponible sobre les emissions de CO2 a Catalunya, el·laborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i la Oficina Catalana del Canvi Climàtic, ens radiografia molt bé quin és l'origen de les emissions de CO2 o equivalent (recordem que l'efecte hivernacle està composat per una 'cistella' de 6 gasos, tot i que el diòxid de carboni és de llarg, el més important i el que s'utilitza com a unitat de mesura):Així doncs, si ens fixem en com es reparteix per sectors l'emissió dels gasos d'efecte hivernacle a casa nostra, veurem que: el 75,74% del total de les emissions de CO2 o equivalent al nostre país prové de l'energia i el transport; el 10,53% de la indústria; el9,67% de l'agricultura i ramaderia i pesca; el 3,56% del tractament i l'eliminació dels residus; i finalment, el 0,47% de l'utilització dels dissolvents i altres productes químics.

Si examinem quin és el nostre grau de compromís amb Kyoto, Catalunya ha incrementat un 41% (2006, l'últim any disponible) les seves emissions de diòxid de carboni respecte l'any base (1990), respecte un compromís de l'Estat Espanyol amb Kyoto d'incrementar les emissions un 15% respecte el 1990, en el període 2008-2012. O el què és el mateix, Catalunya supera en 26 punts percentuals el compromís de Kyoto on, a més a més, el sector que més ha incrementat la seva emissió de gasos d'efecte hivernacle en aquest període és, precisament, el de l'energia i el transport, amb un +63% respecte l'any 1990.

Si volem doncs, mitigar els gasos d'efecte hivernacle necessitem sobretot, fixar-nos en l'energia i el transport, que junts representen 3 de cada 4 tones de CO2 abocades a l'atmosfera a Catalunya.
Publica un comentari a l'entrada