diumenge, 5 de juny de 2016

Quin impacte econòmic i de creació d'ocupació tenen els creuers a Barcelona i a Catalunya?

El creuer més gran del món, l'Harmony of the Seas.
Avui diumenge, ha atracat al Port de Barcelona per primer cop l'Harmony of the Seas, el creuer més gran del món, amb una capacitat per 6.360 passatgers i 2.100 membres més de la tripulació. Aquí a Barcelona però, a diferència de Vigo i Màlaga (atenció amb la capital econòmica andalusa, que està experimentant una gran transformació i captant tota mena d'inversions i equipaments), on també ha fet escala, el creuer ha sigut rebut amb polèmica i protestes. Els contraris als creuers (amb el suport més o menys explícit del govern municipal) es queixen de l'impacte ambiental dels creuers però, quin impacte econòmic generen els creuers a Barcelona? Quants llocs de treball genera el sector? Amb quins salaris? Veiem-ho.

Terminal A de creuers del Port de Barcelona
El passat mes de setembre, es va presentar un estudi, encarregat pel Port de Barcelona a la UB on s'hi analitzava l'impacte socioeconòmic dels creuers a la capital catalana i a la resta del país. Segons aquest estudi, el sector dels creuers genera un impacte econòmic de 413,2 MEUR (milions d'euros) a tot el país (225,9 MEUR directes i 187,3 MEUR indirectes i induïts), així com 6.759 llocs de treball (4.026 directes i 2.733 indirectes i induïts), amb un salari mitjà de 29.235 € bruts /any (és a dir, només amb salaris, es generen 197,6 MEUR), permet la recaptació addicional de 150,8 MEUR en impostos estatals i autonòmics, a més de 844.643€ en format de taxa turística. D'aquests llocs de treball, a més, el 41% corresponen a ocupacions no vinculades amb els sectors turístics.

Mapa de les terminals del Port de Barcelona
De tota aquesta activitat, el 75% es queda a la ciutat de Barcelona, on l'impacte es situa en els 313,4 MEUR de contribució directa al PIB, així com de 5.039 llocs de treball. Els creueristes es gasten 315,8 MEUR (33 % allotjament, 24% restauració, 15% transports, 15% compres i 11% excursions). Al seu torn, les companyies navilieres realitzen una despesa de 121,2 MEUR (30% compres, 19% provisions, 18% serveis terminals, 11% serveis de viatges, etc.). I finalment, les tripulacions es gasten 5,5 MEUR (50% compres, 40% restauració i 10% transports).

O explicat d'una altra manera, l'arribada de creuers al Port de Barcelona suposa 2,2 MEUR de facturació diària a tot Catalunya, dels quals, 1,7 MEUR es queden a la ciutat de Barcelona. I cada creuer que escala a la capital catalana, genera un impacte mitjà d'1 MEUR en termes de facturació, contribueix al PIB en 0,5 MEUR, genera 9 llocs de treball i 0,2 MEUR de rendes fiscals.

Si tenim en compte els efectes multiplicadors observarem que, per cada 100€ de despesa directa del sector, es generen 80€ de facturació addicional, per cada 100€ de contribució directa al PIB se'n genera una altra indirecta de 83€, i per cada 100 llocs de treball directe, se'n generen 68 més d'indirectes.

Terminal pròpia de Grimaldi Lines al Port de Barcelona
Finalment, cal tenir en compte les inversions. És així com en el període 2000-2014, s'han invertit en el sector creuerístic al Port de Barcelona 109 MEUR, el 14% dels quals ha correspost a inversió pública del propi Port, i 86% a inversió privada de les empreses del sector.

Publica un comentari a l'entrada