diumenge, 6 de novembre de 2005

Catalunya necessita el Quart Cinturó

Llegeixo amb atenció, les aportacions de la campanya contra el quart cinturó, sobretot les alternatives que plantegen, que segons la meva opinió, parteixen d'un error de base.

En concret, es presenten 3 tipus d'alternatives: 1) l'eliminació dels peatges a les vies que d'alguna manera poden servir recorreguts similars als projectats al quart cinturó, 2) la millora de la xarxa viària comarcal, i 3) la millora de la xarxa ferroviària transversal i la construcció del quart cinturó ferroviari.

Em sorprèn perquè jo estic a favor de totes aquestes iniciatives, al mateix temps que defenso la necessitat i urgència amb que s'ha de construïr el quart cinturó viari. Anem a pams.

En primer lloc, la supressió dels peatges a l'AP7, C-16 (St. Cugat - Manresa) és una de les prioritats de CIU, així com l'ampliació urgent de l'AP7 fins als 3 carrils per sentit en el tram Cambrils-El Vendrell. És per tant, una mesura positiva, però que no soluciona les necessitats específiques de mobilitat a les quals donarà resposta el quart cinturó, donat que els trajectes d'aquestes vies no satisfan l'orbitalitat a la qual em de donar resposta.

En segon lloc, la millora de la xarxa comarcal de carreteres, el mallat de vies secundàries entre les poblacions ha d'ésser una realitat. Millorant aquesta xarxa augmentem la seguretat i la capacitat d'aquestes vies, sens dubte, però no conseguim la creació d'una via d'alta capacitat i altes prestacions, sinó millorar la mobilitat de curt recorregut entre aquests municipis. No satisfà doncs, els objectius pels quals es va dissenyar el quart cinturó.

Per últim, pel que fà a la millora de les infrastructures ferroviàries, es posa èmfasi en la línia Papiol-Mollet i en el quart cinturó ferroviari. Doncs bé, pel que fa a la primera, ja funciona parcialment, tot i què encara falta el tram Montcada-Mollet. I pel que fa al quart cinturó ferroviari, sembla que actualment no s'ha anat gaire més enllà que el projecte presentat per l'AMTU.

En aquest sentit, dues consideracions. Fa poques setmanes, el Congrés dels Diputats va aprovar una Proposició No de Llei del Grup Català - CIU per a la millora de la línia C7 i l'aprofitament del tram Papiol-Mollet que encara no està en funcionament. Sembla però que el PSOE no farà gaire cas del que ha votat el parlament. I pel que respecta al quart cinturó ferroviari, si bé és un projecte a llarg termini, aquest també compta amb el suport de CIU.

Ara bé, no podem pretendre que amb un quart cinturó ferroviari (o línia orbital, com li vulguem dir) es traslladi el 100% de la demanda viària que justifica el projecte viari al ferrocarril. Especialment en el tràfic de mercaderies, que es difícil de traslladar de la carretera al ferrocarril, així com altres serveis i trajectes que continuen justificant el projecte viari.

En resum, se'ns plantegen tres alternatives al quart cinturó, que si bé són positives i de ben segur compten amb el suport de totes les forces polítiques, no són veritables alternatives (ni juntes ni per separat) al quart cinturó.

No obstant, sí que hi ha consideracions ambientals a tenir en compte. És inevitable que qualsevol infrastructura provoca un impacte ambiental, que s'ha de minimitzar sempre que sigui possible, i així esperem que es faci, però la situació de saturació a les vies és tan greu, que cal que prioritzem les necessitats humanes, les nostres necessitats de moure'ns davant determinades consideracions ambientals més pròpies dels efectes NIMBY i motivades per determinats grups ecologistes, però que no responen a les preocupacions i necessitats reals de la ciutadania.

El quart cinturó és necessari per a Barcelona, però sobretot és necessari per a la Catalunya hiperconnectada que volem construir.

Publica un comentari a l'entrada