dimarts, 1 de novembre de 2005

El futur de l'aeroport de Sabadell (i II)

Després de la reunió celebrada la setmana passada entre el Secretari General de Transport del Ministeri de Foment i el Secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, han arribat a la conclusió que la millor opció és utilitzar l'aeroport de Sabadell només per a emergències en el trànsit aeri.

En la mateixa trobada, s'acordava el traspàs de la gestió de l'aeroport (excepte l'àmbit de la navegació aèria, competència exclusiva de l'Estat Espanyol) a la Generalitat. Sembla doncs, que comença una nova etapa en aquest històric aeroport.

Una nova etapa que està marcada, o millor dit, condicionada per tres eixos principals, 1) el manteniment de l'activitat formativa i d'oci de l'aeroport, 2) la seguretat i la neteja de l'espai aeri de l'aeroport i 3) la futura ubicació del mateix.

En primer lloc, cal tenir molt present que l'aeroport de Sabadell és una peça clau per a la formació dels pilots, no només catalans, sinó de tot l'Estat que venen fins al Vallès per tal d'esdevenir futurs pilots comercials i de mercaderies. Es tracta doncs d'una activitat d'alt valor afegit, important per al creixement i la internacionalització del país (més encara amb la futura euroregió i el polígon industrial aeroespacial de Viladecans-Gavà), i que per tant, de cap manera Catalunya pot deixar de ser un pol d'atracció en les activitats de formació de pilots i derivades.

En segon lloc, i a la llum del tràgic accident que va tenir lloc fa pocs dies, resulta essencial per al manteniment de les activitats i la seguretat aèria, però també dels ciutadans que viuen més a prop de l'instal·lació, la neteja de l'espai aeri d'enlairament i aterrada. Cal doncs, revisar el perímetre de seguretat i fer-lo complir d'una manera rígida, amb una major coordinació entre els municipis afectats, AENA i la Generalitat per tal de garantir la seguretat de tothom.

Per últim lloc, i en la línia del darrer article sobre aquest tema, només si som capaços de resoldre les dues primeres qüestions, que són prioritàries i urgents, podrem encetar un debat serè, raonat i objectiu sobre la necessitat de desplaçar l'aeroport.

En resum doncs, la Generalitat, AENA i els municipis afectats han de ser capaços de donar solucions ràpides a aquesta situació, que per cert no és nova d'ara, per tal d'afrontar el futur de infraestructura d'una manera segura, serena i objectiva.
Publica un comentari a l'entrada