divendres, 28 de desembre de 2007

Els Pressupostos del Ajuntament de Barcelona

Divendres passat, en el darrer ple del Ajuntament de Barcelona d’enguany s’aprovaven, després del acord del bipartit municipal (PSC-ICV-EUiA) amb ERC, els Pressupostos per al 2008 juntament amb les ordenances fiscals, que marquen bona part (49,9%) del total d’ingressos del Ajuntament.

Uns comptes que creixen un 7,5% fins als 2.353 MEUR, degut en bona part al increment de les transferències de la Generalitat i del Estat (+77 MEUR) arran de la Carta Municipal, així com de les recaptacions en taxes i impostos municipals (+43 MEUR).
En aquest sentit per tant, és lògic que si mirem com es gastaran aquests diners, totes i cadascuna de les partides pressupostàries s’incrementen sensiblement (atès que tot el pressupost creix globalment); per sobre de la mitja de tot el pressupost destaquen els Serveis a les Persones (+12,3% respecte 2007 - educació, cultura i serveis socials) i els Districtes (+8,7% - els recursos que són gestionats directament per cada Consell de Districte).

Ara bé, la forma de plasmar les prioritats del govern municipal és atorgant més o menys pes (%) a cadascuna d’aquestes partides del pressupost. És així com si observem quin és el percentatge de les teòriques prioritats del Ajuntament, la percepció dels comptes municipals és ben diferent. Pel que fa als Serveis a les Persones, aquesta partida passa de representar el 20,9 al 21,8% del total de la despesa municipal, amb un increment que no arriba ni al 1% (0,4% pel que fa a educació). Però el que destaca més encara, en les partides de Seguretat i Mobilitat (de 19,5 a 19,4%) i Promoció Econòmica (2,0 a 1,9%), redueixen el seu pes específic dintre dels comptes respecte el 2007! [Font: Acord de Govern Municipal 10 d’Octubre de 2007]

Tot això és més greu encara si ho analitzem en un context de progressiu envelliment de la població (1), el suspens del nostre sistema educatiu (2), del increment dels fluxos de mobilitat, especialment motoritzada a la ciutat (3) i d’una ralentització del creixement econòmic de la ciutat, però també de tot el país (4). Quatre reptes que no es traslladen en unes noves prioritats per al Ajuntament, com observem i que tampoc inclouen les prioritats territorials i d’inversió que haurien de detallar-se en un Pla d’Actuació Municipal encara no aprovat i sense data per al seu debat en el sí del consistori, que a pesar del procés de participació ciutadana (que ha costat 1,6 MEUR per a només 26.000 aportacions), depèn en definitiva i de nou, del acord del govern amb Esquerra.

Publica un comentari a l'entrada