divendres, 4 de març de 2016

El preu de l'electricitat industrial, un fre per a les empreses catalanes?

Preu de l'electricitat industrial a la UE. Font.
Fa unes setmanes, al Parlament de Catalunya, en el marc de la sessió de control al govern, es debatia al voltant del tancament de COVESTRO, al polígon petroquímic de Tarragona, i de les seves conseqüències en termes de la pèrdua de llocs de treball i de competitivitat del polígon. De fet, el polígon petroqúimic de Tarragona genera, ell sol, 10.000 llocs de treball directe i 30.000 més d'induït, en un polígon que concentra el 50% de la producció química catalana, i el 25% de la espanyola. Dit d'una altra manera, aquest polígon sol aporta el 2,3% del PIB a Catalunya.

En resposta a la pregunta parlamentària, el conseller d'empresa Jordi Baiget, senyalava al preu de l'energia (electricitat), com a principal fre a la competitivitat (augment de costos) de la indústria química tarragonina i per extensió, de tot el sector industrial del país, és clar.

Preu de l'electricitat per a consum domèstic i industrial a Espanya. Font.
Però, tenen raó els empresaris industrials catalans (i espanyols, en definitiva) en denunciar els excessius preus de l'electricitat industrial a Espanya, en comparació a la resta de països europeus? Veiem-ho. En el gràfic que aquí s'acompanya es mostra com tant per a l'ús domèstic (entre 2.500 i 5.000 kw/h) com per a l'ús industrial (consumidors entre 2.000 i 20.000 Mwh/any en aquesta gràfica), Espanya (línia contínua) té les tarifes més cares que França, Alemanya i, és clar, la mitjana de la UE. Xifres a les quals cal afegir-hi, a més, els impostos.

Consum d'electricitat per sectors econòmics a Espanya. Font.
Però quins són els sectors productius que més electricitat consumeixen? Tal i com observem en aquesta taula, la metal·lúrgia (19,7% del total de consum industrial a l'Estat), l'alimentació, les begudes i el tabac (18,1%) i la indústria química i farmacèutica (17%) són, de molt llarg, els sectors que més electricitat consumeixen. Cal destacar també que tant el sector metal·lúrgic com el químic són sectors molt concentrats (en poques empreses), ben al contrari del que succeeix en el sector de l'alimentació, per exemple. Aquesta concentració d'elevat consum en molt poques empreses (Portland, Ercros, Acerinox o Arcelor Mittal són les principals clients de les companyies elèctriques a Espanya) facilita la defensa dels seus interessos lobbístics (preus baixos de l'electricitat) si bé, el poc pes relatiu industrial a Espanya (en comparació a Alemanya o França) frena la seva capacitat per pressionar al govern i a les companyies elèctriques per aconseguir uns preus industrials més baixos.

Sectors productius més intensius en l'ús de l'electricitat. Font.
Cal tenir en compte però que més consum (total) no vol dir més intensitat de consum elèctric (% de la producció d'un determinat producte que depèn directament de l'electricitat empleat en la seva fabricació). Així doncs, si mirem els productes que més depenen de l'electricitat (intensitat), no es corresponen amb els sectors econòmics que més consumeixen (quantitat global). Per tant, s'entén com la producció de components electrònics, pelleteria, joieria i subministraments mèdics (els productes que més electricitat necessiten per a la seva fabricació) es fabriquin, és clar, tenint en compte sobretot el preu de l'electricitat al país en qüestió, ja que en aquests productes, molt més que en d'altres, el preu final estarà molt condicionat al preu de la seva fabricació (electricitat).

Veiem però, més a fons, els preus de l'electricitat industrial als diferents països de la UE: Aquí, com succeeix en tants altres sectors econòmics, la tarifa varia en funció del consum, tal que a major consum d'una indústria, menor és la tarifa unitària per cada watt consumit. Però, tot i així, en cadascuna de les franges de consum, l'electricitat a Espanya (excloent-hi els impostos), es manté sempre entre els preus més cars: entre el 6è i el 8è país més car, a totes les franges de consum (des dels 500 fins als 150.000 Mwh, segons dades del 1r trimestre del 2015, el darrer disponible a Eurostat). A més, els països amb l'electricitat industrial encara més cara a totes les franges de consum no són precisament, comparables. Estem parlant de Xipre, Malta, Regne Unit... Més encara, si agafem com a mostra el preu de l'electricitat per a consumidors d'a partir 20.000 MWh (grans empreses químiques), el preu a Espanya és de 0.0739 MWh, enfront dels 0.0459 d'Alemanya (-37,8%) o 0.0435 de França (-41,1%). Les xifres parlen per sí mateixes.